دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • گروه‌های آموزشی
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
 • برنامه آموزشی دکتری تخصصی طب ایرانی  لینک
 • چارت درسی دوره دکتری تخصصی طب ایرانی لینک
 • منابع آزمون‌ جامع شهریور 98 (لینک)
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 99-98​ (لینک)
 • طرح درس و دوره نیمسال دوم 98-97
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 98-97
 • طرح درس و دوره نیمسال دوم97-96
 • لینک
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 97-96
 • لینک
 • طرح درس و دوره سال تحصیلی 96-95
 1. لینک
 2. لینک
 3. لینک
 4. لینک
 • لیست دانشجویان:
 1. درحال تحصیل(لینک)
 2. فارغ التحصیلان(لینک)
 • برنامه کاری و درسی اساتید گروه:
سال تحصیلی99-98 (لینک)

دفعات مشاهده: 221 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
برنامه آموزشی دکتری تخصصی طب ایرانی  لینک
 • چارت درسی دوره دکتری تخصصی طب ایرانی لینک
 • منابع آزمون‌ جامع شهریور 98 (لینک)
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 99-98​ (لینک)
 • طرح درس و دوره نیمسال دوم 98-97
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 98-97
 • طرح درس و دوره نیمسال دوم97-96
 • لینک
 • طرح درس و دوره نیمسال اول 97-96
 • لینک
 • طرح درس و دوره سال تحصیلی 96-95
 1. لینک
 2. لینک
 3. لینک
 4. لینک
 • لیست دانشجویان:
 • درحال تحصیل(لینک)
 • فارغ التحصیلان(لینک)
 • برنامه کاری و درسی اساتید گروه:
 • سال تحصیلی99-98 (لینک)


تقویم آموزشی
سال تحصیلی 99-98  لینک
سال تحصیلی 98-97 لینک
سال تحصیلی 97-96لینک
سال تحصیلی 96-95لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول98-99) لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول 98-97) لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم 97-96) لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی(نیمسال اول 97-96) لینک
برنامه هفتگی گروه طب سنتی (نیمسال دوم96-95) لینک
برنامه هفتگی گروه طب سنتی(نیمسال اول96-95):
برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول 99-98) لینک
برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول 98-97) لینک
برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول 97-96)لینک
برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال دوم96-95) لینک
 • تقویم آزمون ها:
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال دوم 97-96): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال اول 97-96): لینک
برنامه آزمون های گروه طب سنتی (نیمسال اول 96-95):
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول 99-98): لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم 97-96): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول 97-96): لینک
برنامه آزمون های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول 96-95):


 

دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های هفتگی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/16 | 
 • برنامه‌های هفتگی دانشجویان
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم 97-96) لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول 97-96)
لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم 96-95)
لینک
برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول96-95): برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول 97-96)لینک
برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال دوم96-95) لینک

دفعات مشاهده: 1188 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقویم آموزشی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/16 | 

تقویم آموزشی:

سال تحصیلی 96-95(لینک)
سال تحصیلی 97-96(لینک)
برنامه هفنگی گروه طب سنتی(نیمسال اول96-95):

ورودی مهر95(لینک)
ورودی بهمن94(لینک)
ورودی بهمن93(لینک)

برنامه هفتگی گروه طب سنتی (نیمسال دوم96-95):

برنامه هفتگی گروه طب سنتی (نیمسال اول 97-96): برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال دوم96-95):

تقویم آزمون ها:

برنامه آزمون های گروه طب سنتی (نیمسال اول 96-95): 

ورودی بهمن 93(لینک)
ورودی بهمن94(لینک) 
ورودی مهر95 (لینک)

برنامه آزمون های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول 96-95):

ورودی مهر93 (لینک)
ورودی مهر94 (لینک)
ورودی مهر95 (لینک)


دفعات مشاهده: 741 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر