دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • گروه‌های آموزشی
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات

اعضای هیئت علمی گروه داروسازی سنتی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/13 | 
اعضای گروه
 • دکتر امیرحسین جمشیدی
 • دکتر آسیه شجاعی
 • دکتر امید صادقپور
 • دکتر علی قبادی
 • دکتر بهاره سادات یوسف ثانی

مدیر گروه : دکتر آسیه شجاعی
 
اعضای هیات علمی سمت آدرس ایمیل داخلی
۱ دکتر امیرحسین جمشیدی
رزومه
رئیس دانشکده  - هیات علمی.PhD فارماکوگنوزی jamshidi.ahiums.ac.ir ۳۰۰
۲ دکتر آسیه شجاعی
رزومه
PhDفارماکوگنوزی
مدیرگروه داروسازی
(تمام وقت جغرافیایی)
Shojaii.aiums.ac.ir ۱۴۹
۳ دکتر امید صادقپور
رزومه
PhDفارماکوگنوزی
(تمام وقت جغرافیایی)
sadeghpour.oiums.ac.ir  ۱۰۳(موسسه)
۴  دکتر علی قبادی
رزومه
 PhD داروسازی سنتی - هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
ghobadi.aiums.ac.ir ۳۱۵
۵ دکتر بهاره سادات یوسف ثانی
رزومه
رزومه(انگلیسی)
PhD سم شناسی، معاونت آموزشی دانشکده هیات علمی Bahare.yousefsanigamil.com ۳۰۸CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5640 بار   |   دفعات چاپ: 192 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر