دانشکده طب سنتی- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
اعضای گروه:
  • دکتر آسیه شجاعی
  • دکتر امید صادقپور
  • دکتر علی قبادی
 
اعضای هیات علمی سمت آدرس ایمیل داخلی
1 دکتر امید صادقپور
رزومه
هیات علمی sadeghpour.o@iums.ac.ir 312
2 دکتر آسیه شجاعی
رزومه
سرپرست معاونت آموزشی Shojaii.a@iums.ac.ir 308
3 دکتر علی قبادی
رزومه
مدیر گروه داروسازی سنتی ghobadi.a@iums.ac.ir 120
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب سنتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.32637.54335.fa
برگشت به اصل مطلب