دانشکده طب سنتی- لیست پایان‌نامه‌ها و مقالات
لیست پایان‌نامه‌ها و مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
فعالیت‌های پژوهشی گروه:

اولویت‌های پژوهشی: فعالیت‌های پژوهشی گروه در کلیه حوزه‌های مرتبط با طب سنتی انجام می‌گردد.
  • فهرست پایان نامه‌ها(لینک)
  • فهرست مقالات (لینک)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب سنتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.32634.54327.fa
برگشت به اصل مطلب