دانشکده طب ایرانی- اعضای هیئت علمی
اعضای هیأت‌علمی گروه طب ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
اعضای گروه
  • دکتر الهام اختری
  • دکتر فرشاد امینی بهبهانی
  • دکتر محسن بهرامی
  • دکتر عفت جعفری‌دهکردی
  • دکتر روشنک قدس
  • دکتر حوریه محمدی‌کناری
اعضای هیات علمی سمت آدرس ایمیل داخلی
1 دکتر الهام اختری
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
akhtari.e@iums.ac.ir 308
2 دکتر فرشاد امینی بهبهانی
رزومه
مدیر گروه طب سنتی
(تمام وقت جغرافیایی)
aminibehbehani.f@iums.ac.ir 307
3 دکتر محسن بهرامی
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
bahrami.m@iums.ac.ir 137
4 دکتر عفت جعفری دهکردی
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
jafaridehkordi.e@iums.ac.ir 306
5 دکتر روشنک قدس
رزومه (فارسی)
روزمه (انگلیسی)
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
ghods.r@iums.ac.ir 305
6 دکتر حوریه محمدی
رزومه
معاونت آموزشی
(تمام وقت جغرافیایی)
mohamadi.h@iums.ac.ir 133
 

استاد مشاور تحصیلی گروه:
  • دکتر فرشاد امینی بهبهانی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.32632.54322.fa
برگشت به اصل مطلب