دانشکده طب ایرانی- اخبار
برگزاری روز دوم دوره آموزشی طب سنتی برای معاونت درمان سپاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
روز دوم کارگاه آشنایی با مبانی طب سنتی و اصول حفظ سلامتی برای پزشکان، پرستاران و کارشناسان تغذیه معاونت بهداشت، امداد و درمان هوافضای سپاه توسط اساتید و متخصصین طب سنتی در تاریخ 96/6/12 در دانشکده طب سنتی برگزار گردید.
» در روز دوم این کارگاه، مباحث تغذیه و مفردات گیاهی و تداخلات دارویی تدریس گردید.»
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54308.fa
برگشت به اصل مطلب