دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای هیئت علمیاعضای هیات علمی

سمت

آدرس ایمیل

داخلی

1


دکتر روشنک قدس

رزومه

ریاست دانشکده

ghods.r@iums.ac.ir

300

2


دکتر آسیه شجاعی

رزومه

معاونت آموزشی دانشکده

Shojaii.a@iums.ac.ir

308

3


دکتر فتانه هاشم دباغیان

رزومه

مدیر واحد پژوهش، مدیر واحد توسعه آموزش

dabaghian.f@iums.ac.ir

119

104(موسسه)

4


دکتر فرشاد امینی بهبهانی

رزومه

مدیر گروه

طب سنتی

aminibehbehani.f@iums.ac.ir

307

5


دکتر محمدرضا رجب نژاد

رزومه

مدیر گروه

تاریخ علوم پزشکی

Rajabnejad.mr@iums.ac.ir

108(موسسه)

6


دکتر علی قبادی

رزومه

مدیر گروه داروسازی سنتی

ghobadi.a@iums.ac.ir

120

7


دکتر امید صادقپور

رزومه

هیات علمی

sadeghpour.o@iums.ac.ir

312

8


دکتر عفت جعفری دهکردی

رزومه

هیات علمی

jafaridehkordi.e@iums.ac.ir

306

9

 

دکتر حوریه محمدی

رزومه

هیات علمی

hmk1358@gmail.com

-

 

 اعضای هیئت درمانی

 

هیات درمانی

سمت

داخلی

1

دکتر ژاله علی اصل

مسئول فنی درمانگاه

118/107

2

دکتر سمیه ماهروزاده

هیات درمانی

108


دفعات مشاهده: 3 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر