دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

نظرسنجی از پرسنل


کد رهگیرى این فرم: P190-F179-U0-N126709          
[ چاپ فرم ]
همکاران گرامی؛
پرسشنامه حاضر برای بررسی سطح رضایت شغلی شما می‌باشد. لطفا برای تکمیل پرسشنامه، هر پرسش را به دقت مطالعه کرده و سطح رضایت خود را از کاملا ناراضی تا کاملا راضی مشخص نمایید.
میزان رضایت‌مندی از سهولت ارتباط با ریاست
میزان رضایت‌مندی از توجه ریاست دانشکده به نظرات و پیشنهادات کارمندان
میزان رضایت‌مندی از نحوه برخورد ریاست دانشکده با کارمندان
میزان رضایت‌مندی از نحوه همکاری ریاست دانشکده با پرسنل و راهنمایی ایشان برای بهبود روند کار
میزان رضایت‌مندی از میزان ساعت کاری
میزان رضایت‌مندی از نحوه تقسیم کار و وظایف محوله
میزان رضایت‌مندی از تنوع کار
میزان رضایت‌مندی از نحوه برخورد و رفتار مسئول مستقیم خود
میزان رضایت‌مندی از صلاحیت و کفایت مسئول مافوق در تصمیم‌گیری
میزان رضایت‌مندی از نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس عملکرد و شایستگی افراد
میزان رضایت‌مندی از انجام شغل کاری مطابق میل
میزان رضایت‌مندی از ثبات استخدامی در شغل
میزان رضایت‌مندی از بکارگیری قابلیت‌های فردی در انجام شغل
میزان رضایت‌مندی از نحوه اجرای خط مشی‌های اداری در محل کار
میزان رضایت‌مندی از تناسب بین میزان درآمد (حقوق و سایر مزایا) با مقدار کار
میزان رضایت‌مندی از امکان پیشرفت و ترقی در شغل
میزان رضایت‌مندی از آزادی تصمیم‌گیری در انجام وظایف محوله
میزان رضایت‌مندی از امکان کاربرد خلاقیت در انجام وظایف محوله
میزان رضایت‌مندی از شرایط کاری (تجهیزات فیزیکی، محیط کاری، امکانات رفاهی محل کار، خدمات نقلیه و...)
میزان رضایت‌مندی از برگزاری جلسات و مسابقات فرهنگی در مناسبت‌های مختلف
میزان رضایت‌مندی از امکانات ورزشی و تفریحی موجود
میزان رضایت‌مندی از فرایند تشویق و تنبیه و رعایت عدالت در آن
میزان رضایت‌مندی از نحوه تعامل همکاران و انجام کار تیمی
میزان رضایت‌مندی از صمیمیت و ارتباط دوستانه و توأم با حمایت در محیط کاری
همکار گرامی چنانچه پیشنهاد، انتقاد یا توضیح دیگری دارید، میتوانید در قسمت زیر وارد کنید.