دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • گروه‌های آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • سلامتکده بهشت
  • کتابخانه
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

نظرسنجی از پرسنل


کد رهگیرى این فرم: P190-F179-U0-N54461          
[ چاپ فرم ]
همکاران گرامی؛
پرسشنامه حاضر برای بررسی سطح رضایت شغلی شما می‌باشد. لطفا برای تکمیل پرسشنامه، هر پرسش را به دقت مطالعه کرده و سطح رضایت خود را از کاملا ناراضی تا کاملا راضی مشخص نمایید.
میزان رضایت‌مندی از سهولت ارتباط با ریاست *
میزان رضایت‌مندی از توجه ریاست دانشکده به نظرات و پیشنهادات کارمندان *
میزان رضایت‌مندی از نحوه برخورد ریاست دانشکده با کارمندان *
میزان رضایت‌مندی از نحوه همکاری ریاست دانشکده با پرسنل و راهنمایی ایشان برای بهبود روند کار *
میزان رضایت‌مندی از میزان ساعت کاری *
میزان رضایت‌مندی از نحوه تقسیم کار و وظایف محوله  *
میزان رضایت‌مندی از تنوع کار *
میزان رضایت‌مندی از نحوه برخورد و رفتار مسئول مستقیم خود *
میزان رضایت‌مندی از صلاحیت و کفایت مسئول مافوق در تصمیم‌گیری *
میزان رضایت‌مندی از نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس عملکرد و شایستگی افراد *
میزان رضایت‌مندی از انجام شغل کاری مطابق میل *
میزان رضایت‌مندی از ثبات استخدامی در شغل *
میزان رضایت‌مندی از بکارگیری قابلیت‌های فردی در انجام شغل *
میزان رضایت‌مندی از نحوه اجرای خط مشی‌های اداری در محل کار *
میزان رضایت‌مندی از تناسب بین میزان درآمد (حقوق و سایر مزایا) با مقدار کار *
میزان رضایت‌مندی از امکان پیشرفت و ترقی در شغل *
میزان رضایت‌مندی از آزادی تصمیم‌گیری در انجام وظایف محوله *
میزان رضایت‌مندی از امکان کاربرد خلاقیت در انجام وظایف محوله *
میزان رضایت‌مندی از شرایط کاری (تجهیزات فیزیکی، محیط کاری، امکانات رفاهی محل کار، خدمات نقلیه و...) *
میزان رضایت‌مندی از برگزاری جلسات و مسابقات فرهنگی در مناسبت‌های مختلف *
میزان رضایت‌مندی از امکانات ورزشی و تفریحی موجود *
میزان رضایت‌مندی از فرایند تشویق و تنبیه و رعایت عدالت در آن *
میزان رضایت‌مندی از نحوه تعامل همکاران و انجام کار تیمی *
میزان رضایت‌مندی از صمیمیت و ارتباط دوستانه و توأم با حمایت در محیط کاری *
همکار گرامی چنانچه پیشنهاد، انتقاد یا توضیح دیگری دارید، میتوانید در قسمت زیر وارد کنید.